วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

เล่าเรื่องของฉัน

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพัยรุส  ตีรี
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชั้นปีที่5 คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย