วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน        สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
            
              เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก เด็กนักเรียนบางคนยังไม่มาโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนวันนี้บางตา เพราะเนื่องจากเปิดเทอมวันแรก  ในวันแรกของวันนี้ทุกคนในโรงเรียนจะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียนเรียน ทุกคนมีความสุขในวันเปิดเทอมวันแรก 
      
  สิ่งที่ได้เรียนรู้
         
1.คุมความสะอาดบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
          2.
คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          3.
คุมห้องเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
          4.
ขายของห้องสหกรณ์ในตอนเที่ยง
          5.
ขายน้ำสมุนไพรที่โรงอาหาร
          6บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
          7.
ทำแผนการจัดการเรียนรู้
          8.
ประชุมครู
          9.ช่วยงานต่างๆที่ครูประจำการสั่ง
         12.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4
          13.ตรวจงานนักเรียน
         14.การเก็บคะแนนนักเรียนในภาคเรียนที่1

         วันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่๒ วันที่๑ พฤษจิกายน ๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปบันทึกการปฏิบัติงาน


สัปดาห์ที่ 15-16ระหว่างวันที่ 20 เดือนสิงหาคม – 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.คุมความสะอาดบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
          2.คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          3.คุมห้องเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
          4.ขายของห้องสหกรณ์ในตอนเที่ยง
          5.ขายน้ำสมุนไพรที่โรงอาหาร
          6บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
          7.จัดทำแผนการสอน
          8.ช่วยงานคุณครู
          9.คุมแถวรับประทานอาหารตอนเที่ยง
          10.เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานภาระหน้าที่ในการพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดตรัง
          11.ช่วยดูแลเด็กนักเรียนตอนไปทัศนศึกษา รวมกับครูท่านอื่นๆ
          12.ช่วยดูแลนักเรียนที่ไปสอบวิชาการที่โรงเรียนทุ่งเกราะ เป็นเวลา๑วัน
         13.ลากลับบ้านร่วมฉลองงานวันรายอ อิดิลฟิตรี 1433 ของชาวมุสลิม

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
         1.คุมชั้นเรียนได้ไม่ทั่วทั้งห้องเรียน
         2.วันวิชาการเนื่องจากมีโรงเรียนหลายโรงไปแข่งขันและออกนอกสถานที่ทำให้ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง
            3.ในการไปทัศนศึกษาจังหวัดตรังในการเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลา เด็กส่วนใหญ่จะสนใจเป็นพิเศษทำให้นารดูแลไม่ค่อยทั่วถึงเนื่องจากเด็กนักเรียนที่เข้าชมมีหลายโรง

แนวทางแก้ปัญหา 
           การพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาโดยการให้เข้าแถว และดูจากชุดเพราะเด็กที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ปลาจะใส่ชุดสีต่างกันไปประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


บรรยากาศทั่วไป


แข่งขันจัดสวนในกระถางต้นไม้


บรรยากาศทั่วไปรางวัลที่ ๓ โรงเรียนบ้านประชาอารี


รางวัลที่ ๒ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์


รางวัลที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


อาหารว่าง


อาการว่าง


ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใม่เพียงแต่การแข่งขันวิชาการเท่านั้น ยังมีการแข่งขัน ทำอาหาร หลากหลายประเภท เช่น  แข่งขันทำผัดไทย   ตำน้ำพริด และ อาหารไทย อื่น 


บรรยากาศรอบๆครูและบุคลากรในโรงเรียนที่พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน


 ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา 
โรงงานปลากระป๋อง ตราปุ้มปุ้ย ปลายิ้มประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดตรัง
 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ดูการแสดงโชว์แมวน้ำ
                แวะรับประทานอาร ที่หาดปากเมง จังหวัดตรัง

 กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ