วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมเลือกสภานักเรียน โรงเรียนบ้านประชาอารี


วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
เป็นวันเลือกตั้งสภานักเรียน
ผู้สมัครเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ทั้งเบอร์๑ และเบอร์๒


 เป็นการแถลงนโยบายของทั้ง เบอร์ ๑ และเบอร์ ๒ 


 เด็กนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแถวเซ็นชื่อเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง


เข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ


 เจ้าหน้าที่รับบัตรเลือกตั้ง 


บัตรลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านประชาอารี
ประจำปีการศึกษา๒๕๕๕


ผู้นับคะแนนเลือกตั้ง 


ผู้สังเกตการณ์และพยานการนับคะแนนเสียง