วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปบันทึกการปฏิบัติงาน


สัปดาห์ที่ 15-16ระหว่างวันที่ 20 เดือนสิงหาคม – 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 
1.สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.คุมความสะอาดบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
          2.คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          3.คุมห้องเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
          4.ขายของห้องสหกรณ์ในตอนเที่ยง
          5.ขายน้ำสมุนไพรที่โรงอาหาร
          6บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
          7.จัดทำแผนการสอน
          8.ช่วยงานคุณครู
          9.คุมแถวรับประทานอาหารตอนเที่ยง
          10.เข้าร่วมประชุมการเตรียมงานภาระหน้าที่ในการพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดตรัง
          11.ช่วยดูแลเด็กนักเรียนตอนไปทัศนศึกษา รวมกับครูท่านอื่นๆ
          12.ช่วยดูแลนักเรียนที่ไปสอบวิชาการที่โรงเรียนทุ่งเกราะ เป็นเวลา๑วัน
         13.ลากลับบ้านร่วมฉลองงานวันรายอ อิดิลฟิตรี 1433 ของชาวมุสลิม

2.ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
         1.คุมชั้นเรียนได้ไม่ทั่วทั้งห้องเรียน
         2.วันวิชาการเนื่องจากมีโรงเรียนหลายโรงไปแข่งขันและออกนอกสถานที่ทำให้ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง
            3.ในการไปทัศนศึกษาจังหวัดตรังในการเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ปลา เด็กส่วนใหญ่จะสนใจเป็นพิเศษทำให้นารดูแลไม่ค่อยทั่วถึงเนื่องจากเด็กนักเรียนที่เข้าชมมีหลายโรง

แนวทางแก้ปัญหา 
           การพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาโดยการให้เข้าแถว และดูจากชุดเพราะเด็กที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ปลาจะใส่ชุดสีต่างกันไปประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันวิชาการ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


บรรยากาศทั่วไป


แข่งขันจัดสวนในกระถางต้นไม้


บรรยากาศทั่วไปรางวัลที่ ๓ โรงเรียนบ้านประชาอารี


รางวัลที่ ๒ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์


รางวัลที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


อาหารว่าง


อาการว่าง


ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใม่เพียงแต่การแข่งขันวิชาการเท่านั้น ยังมีการแข่งขัน ทำอาหาร หลากหลายประเภท เช่น  แข่งขันทำผัดไทย   ตำน้ำพริด และ อาหารไทย อื่น 


บรรยากาศรอบๆครูและบุคลากรในโรงเรียนที่พาเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน


 ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา 
โรงงานปลากระป๋อง ตราปุ้มปุ้ย ปลายิ้มประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดตรัง
 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ดูการแสดงโชว์แมวน้ำ
                แวะรับประทานอาร ที่หาดปากเมง จังหวัดตรัง

 กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น