วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน        สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน
            
              เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก เด็กนักเรียนบางคนยังไม่มาโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนวันนี้บางตา เพราะเนื่องจากเปิดเทอมวันแรก  ในวันแรกของวันนี้ทุกคนในโรงเรียนจะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียนเรียน ทุกคนมีความสุขในวันเปิดเทอมวันแรก 
      
  สิ่งที่ได้เรียนรู้
         
1.คุมความสะอาดบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
          2.
คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          3.
คุมห้องเรียนแทนครูพี่เลี้ยง
          4.
ขายของห้องสหกรณ์ในตอนเที่ยง
          5.
ขายน้ำสมุนไพรที่โรงอาหาร
          6บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
          7.
ทำแผนการจัดการเรียนรู้
          8.
ประชุมครู
          9.ช่วยงานต่างๆที่ครูประจำการสั่ง
         12.สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ4
          13.ตรวจงานนักเรียน
         14.การเก็บคะแนนนักเรียนในภาคเรียนที่1

         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น